Liiklusteenused AUTOABI

1042040752_0_c1Nõudlus liiklusmärkidele on kasvanud. Tänu liiklusmärkidele on juhtidel võimalik täita vajalikku ranget autode liikumise korda,  jälgides liikluseeskirju sellise arvuka liiklusvahendite keskkonnas. Sõidukid on, arvestades kaasaegseid tingimusi, liiklusvahendina ettenähtud inimese abistamiseks.  Vaatamata sellele paistab auto silma kui ohuallikas. Iga aastaga  tuleb aga teedele autosid juurde ja seepärast on olukord, kus trassidel on liiklusolud muutunud raskemaks, sagenenud. Liiklusmärgid võimaldavad reguleerida lõpmatuid sõidukite liiklusvoogusid ja vähendada avariide arvu.

Mida peab kvaliteetsete liiklusmärkide tegemisel arvestama?

Materjal, millest liiklusmärki valmistatakse. See peab olema ilmastikutingimustele vastupidav, kergesti paigaldatav ja vahetatav ning tugev nagu osa tee konstruktsioonist.

Värv, mis kantakse liiklusmärgile. Kaasaegsed kõrged tehnoloogiad võimaldavad valmistada selliseid värve, mis ei kaota oma värvi ja säilitavad selle kirkuse pikka aja jooksul sõltumata sellele osaks saavatele välismõjudele.

Kogu konstruktsiooni vastupidavus.  Selliste liiklusmärkide tootmine peab toimuma selliselt, et mitte mingisugused arvatavad ja mittearvatavad tegevused ei saaks tekitada kahju liiklusmärgile, moonutada sellel kujutatavat informatsiooni, või kahjustada selle konstruktsiooni, kuna see kõik võib saada tõsise liiklusõnnetuse põhjuseks.

Märgi paigaldamine peab toimuma vastavalt tehnoloogiale, vastasel korral isegi kõige vastupidavamad ja kvaliteetsemad märgid ei taga võimalike ebameeldivuste vältimist teedel. Kõrge meisterlikkus kõiges – alates liiklusmärgi valmistamisest, kuni nende paigaldamiseni – on ainus garantii ohutuse tagamiseks.

Meie firma, kes müüb liiklusmärke, seab oma sihiks nende kvaliteedi tagamise ja 100 %-lise standarditele vastavuse. Liiklusmärkide müümine – on määratletud ja väga kõrge sotsiaalse vastutusega ja jagades seda koos liiklusest osavõtjatega, oleme täielikult orienteeritud täpsele standardite järgimisele.

Infotahvel

Kui Teile on vaja valmistada infotahvlit, siis pöörduge meie poole. Me valmistame infotahvli, nii liiklusteenistuse firmale, kui ka vastava informatsiooni sisuga reklaamiks.

Call Now Button